Условия за ползване

Следните правила и условия изложени в този документ са приложими при използване на сайта. Които и да е посетител които използва сайта, наричан в бъдеще за по-кратко "потребител" приемат безусловно изложените по долу правила и условия за ползване. Запазваме си правото да правим бъдещи промени в сайта който може да включват изменение на посочените правила и условия за ползване. Отговорността да бъдете информирани за промените на този документ е изцяло ваша. Винаги можете да откриете актуална версия на настоящите условия за ползване на това място. Ако потребителят не е съгласен с тези условия за ползване, то не се разрешава ползването на предоставяните услуги чрез сайта.

Забранени обяви

Са обяви съдържащи:
  Крадени, незаконни, опасни или несъществуващи продукти.
  Обяви от тип "пирамидални схеми" или партньорски мрежи.
  Обещанията на бързи печалби, лотарии.
  Мейлинг листи.
  Акции и други ценни книжа.
  Огнестрелните оръжия и други подобни.
  Религиозни обяви и съобщения.
  Обидни, расистки или дискриминационни обяви и съобщения.
  Обяви с порнографско съдържание.
  Наркотици и лекарства.
  Обяви съдържащи информация за сваляне на филми и музика.
  Неоторизирани копия.
  Пиратски софтуер.
  Неоторизирано използване на търговски марки.
  Повтарящи се или сходни реклами.
  Обяви публикувани в погрешна категория.
  Човешки органи.
  Превенция и лечение на болести.

Лицензи

Този сайт съдържа снимки, информация и съдържание който представляват интелектуална собственост на SNB Solutions и/или неговите потребители. Съгласно настоящите условия за ползване на предоставяните услуги чрез сайта, всеки потребител може да публикува свои обяви и да преглежда съдържанието публикувано от други потребителите. Но единствено и само когато не се:

(I) възпроизвежда/копира този сайт или част от него по някакъв начин;
(II) използва информация получена от този сайт от трети лица, независимо дали тази информация е върху друг уеб сайт или по какъвто и да е друг начин.

Никой няма право да продава, отдава или създава продутки и услуги производни от наличното съдържание на този уеб сайт, нито да променя или премахва авторски права или други идентифициращи елементи. Запазваме всички права върху съдържанието на сайта, дори и тези които не са изрично посочени в настоящата точка. При публикуване на каквато и да е информация на този сайт, вие ни давате неотменим, универсален и безплатен лиценз за използване, възпроизвеждане, променя, разпространение и публично предоставяне на услуги и продукти производни от тази информация и отстъпвате правата върху тази информация на трети лица и страни за изпълнение на конкретни задачи, цели и/или поддръжка на налични продукти и услуги. Потребителят има право да променя или изтрие своите обяви и информация по всяко време.

Потребителят се задължава да спазва всички налични закони и наредби държавата. Потребителят може да публикува информация, винаги и само когато са спазени всички закони и наредби.

Функционална политика

С единствена цел да осигури отлично ниво на услуга на нашите потребители, се установяват определени условията при ползване на сайта. Тези условия обхващат само за пример: дължина на съобщението, размер и брой на прикачени към обявата графични изображения, като цяло взаимодействие на потребителите със сайта. Отговорността за съхранение на предоставената информацията е изцяло на потребителя/подателя. Ние не носим отговорност ако при определени обстоятелства предоставената ни информация от потребителите бъде модифицирана, изтрита или загубена.

Препратки

Публикуваната информация може да съдържа препратки и връзки към други сайтове съхранявани върху системи който не са наша собственост и нямаме права на достъп. Ние не упражняваме никакъв контрол върху тези сайтове и не носим отговорност за тяхното съдържание. SNB Solutions не носи отговорност за информация, продукти или услуги преглагани в тези сайтове. Съществуването на такива препратки и връзки не означава, че SNB Solutions подкрепя или препоръчва тези сайтове.

Спам

Не позволяваме използването на нежелани съобщения "спам" между потребителите на сайта. Съобщения считани за нежелани включват, но не се ограничават до, "нежелана поща", "спам", "верижни съобщения" или "пирамидални схеми".

Премахване на съдържание

SNB Solutions си запазва правото, но не е задължен да отхвърля, променя или изтрива обяви, които са в противоречие с целите и интересите на общността от потребители. Също така запазваме права да спрем или прекрати достъпа Ви до този сайт, ако сметнем, че са извършени действия, които увреждат или затрудняват достъпа и ползването на предлаганите услуги на определен потребител, или SNB Solutions може да носи законова отговорност. Условията в раздели 5, 6, 8, 9, 11 и 12 остават в сила независимо от това дали е бил прекъснат достъпа на потребителя до сайта.

Повтарящи се обяви

Строго се забранява злоупотреба с предоставената услуга за публикация и често публикуване на една и съща или сходна обява.

Несъвместими действия

С целта осигуряване на отлично качество на предлаганите услуги, е необходимо спазването на набор от правила, които защитават потребителя при използване на тази услуги. Строго забранено е които и да е потребител да публикува обява или изпраща съобщение до други потребители на сайта, чрез имейл, използвайки фалшива идентичност или представяйки се за друга личност:

(i) съдържа информация относно друга личност която не желае неговите данни и информация да бъдат споделяни;
(ii) обявата съдържа информация която е невярна, клеветническа, неморална, оскърбителна, порнографска, нецензурна или като цяло недопустима (според наша преценка);
(iii) да предоставя информация, която е незаконна, подбужда към насилие или друг вид престъпно поведение;
(iv) разкрива лична информация или нарушава човешки права свързани с неприкосновеност на личен живот и публичност;
(v) съдържа вируси или какъвто и да е друг вид вредни или деструктивни функции, който пречи на нормалното функциониране на този сайт или ограничават (затруднява) достъпа за ползване на нашите потребители;
(vi) да се публикува информация (обява) вече публикувана от друг потребител;
(vii) която разкрива личноста на която и да е персона от екипа на SNB Solutions;
(viii) подбужда други потребители към нарушаване на установените тук правила и условия за ползване;
(ix) нарушава интелектуална собственост или права на трети лица;
(x) обявява за продажба продукти или услуги, чиято продажба, разпространение или оповестяване е в законова регулация, като продажба на ценни книжа.

Абсолютно се забранява публикуването на обяви съдържащи продажба на фалшиви или крадени продукти, лекарства, фармацевтични продукти, огнестрелни оръжия или какъвто и да е друг вид оръжия, алкохол или какъвто и да е друг вид опасни материали, човешки органи. Обяви предлагащи хазартни услуги, проституция, или обяви насърчаващи споменатите по-горе действия или продукти също са абсолютно забранени.

Потребителска информация

Как и за какво използваме информацията предоставена от потребителя се описва подробно в раздел Политика за поверителност. При използване на този уеб сайт вие приемате и сте съгласни с установените условията и реда за ползване изложени в този раздел.

Компенсации

Вие изразявате безусловно съгласие да поемете всички разходи (включително но не само адвокатски такси) в случай на предприемане на легални действия срещу SNB Solutions, неговите филиали, клонове, директори, партньори и служители при съдебно производство срещу компанията, ако такова действие или процедура се базира на информация която потребител е публикувал на този сайт и чрез този акт се нарушават установените условия и правила за ползване и/или се нарушават права на трети лица.

Отношения между SNB Solutions и потребителите

Между потребителите и SNB Solutions не съществува валиден договор и никоя част от настоящото съдържани в тези условия и правила за ползване не може да се тълкува и предполага че създава правна връзка или отношения от тип "съвместно сдружение", "агенция" или "партньорство". Потребителите не бива да считат че SNB Solutions подкрепят, одобрят или промотира техните обяви.
rss   RSS feeds